Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch

 • Xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và KPI của phòng Pháp chế và từng cá nhân trực thuộc theo quý, năm.
 • Tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và KPI của phòng Pháp chế. Theo dõi tiến độ chung của việc thực hiện công việc đã giao, xem xét và thực hiện các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc để hoàn thành đúng kế hoạch, mục tiêu.
 • Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá lại các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và KPI đã xây dựng, tiến hành cập nhật, sửa đổi, bổ sung kịp thời.
 • Chủ trì, phân công và theo dõi chuyên viên trong phòng thực hiện việc theo dõi, hệ thống hóa và quản lý thông tin pháp lý của các Đơn vị.
 • Đề xuất, chủ trì việc dự thảo các quy định, quy trình quản lý và mẫu hệ thống văn bản áp dụng nội bộ của TNS.

2. Điều hành và tổ chức thực hiện các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của phòng:

 • Tiếp nhận yêu cầu từ ban lãnh đạo hoặc các Phòng/Ban/Đơn vị và tổ chức (phân công, điều phối nhân sự) thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện việc tư vấn. Rà soát các sản phẩm tư vấn do các nhân sự trong bộ phận thực hiện và phản hồi tới các Đơn vị có yêu cầu.
 • Chủ trì, phân công và theo dõi chuyên viên trong phòng trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập mới, giải thể, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho các Đơn vị.
 • Chủ trì việc thẩm định về mặt pháp lý hệ thống hồ sơ, văn bản, tài liệu của các Đơn vị.

3. Quản trị rủi ro

 • Phát hiện, nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình kiểm tra, rà soát pháp lý theo các yêu cầu tư vấn của các Phòng/Ban/Đơn vị.
 • Phát hiện các lỗi nghiệp vụ trong quá trình thực hiện công việc tư vấn của Phòng.
 • Báo cáo Lãnh đạo và đề xuất phương án xử lý (nếu có).

4. Đào tạo:

 • Trực tiếp tham gia đào tạo pháp lý theo các chương trình đào tạo được tổ chức.

5. Quản trị nhân sự:

 • Lập kế hoạch nhân sự và đề xuất kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, công tác đánh giá, đề xuất thi đua khen thưởng, kỷ luật và phát triển nguồn nhân lực của phòng
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn hóa hiệu suất cao và đoàn kết tại đơn vị.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp khá (TOEIC 450 hoặc tương đương)
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, trong đó tổi thiểu 03 năm trong lĩnh vực pháp lý doanh nhiệp.
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 03 năm giữ cương vị quản lý trong lĩnh vực liên quan.

3. Kiến thức:

 • Có kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực pháp lý, đặc biệt là pháp lý doanh nghiệp, pháp lý hợp đồng.
 • Am hiểu các thủ tục hành chính liên quan đến quá trình đăng ký thành lập, hoạt động, giải thể doanh nghiệp.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Năng lực hành vi/Thái độ: 
  • Tinh thần trách nhiệm
 • Năng lực chung: 
  • Khả năng tư duy logic
  • Khả năng chủ động trong công việc
  • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: 
  • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Năng lực chuyên môn: 
  • Khả năng đánh giá vấn đề
  • Kỹ năng soạn thảo văn bản
  • Khả năng phân tích và tổng hợp báo cáo
  • Khả năng đàm phán

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu - MSB IT BU - DXA - 1M294

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên cao cấp Giám sát Nghiệp vụ - PLTT - MSB - 1M293

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 03/09/2022

CVC Phân tích & Báo cáo Quản lý và thu hồi nợ - QLRR - MSB - 3B266

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

CVC Xây dựng mô hình rủi ro tài chính - QLRR - MSB - 3B267

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - 3B265

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B263

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 01/09/2022

CVC phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 3B261

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

CVC báo cáo thống kê và Đối soát - QLTC - MSB - 3B260

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

CVCC Chính sách nợ bán lẻ - QLRR - MSB - 3B259

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 01/09/2022

CVC Quản trị Chính sách rủi ro - QLRR - MSB - 3B258

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.