Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

1. Kế hoạch 
- Định kỳ Lập kế hoạch/Checklist công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình, đảm bảo bao quát toàn bộ công việc. 
- Chủ động sắp xếp và tổ chức thời gian để thực hiện đủ, đúng các công việc theo kế hoạch, các  mục tiêu, kết quả được giao.
- Định kỳ tự đánh giá kết quả công việc và báo cáo CBLĐ, chủ động đưa ra các ý tưởng, đề xuất cải tiến,… để nâng cao hiệu quả công việc. 

2. Kiểm soát Chất lượng dịch vụ 
- Theo dõi & tổng hợp Biên bản vi phạm (BBVP) trong tháng của các Phòng ban & Khối Vận hành. Hàng tuần cập nhật các BBVP lên Giám đốc Ban.
- Chuyển các thông tin sai phạm (nếu có) cho các phòng/ban nghiệp vụ của để tiếp tục phối hợp xử lý các CBNV có liên quan đến vụ việc.
- Tổng hợp báo cáo lỗi kiểm tra/thanh tra (nếu có)  hàng tuần.
- Thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ, phát hiện và phản ánh kịp thời các vi phạm ghi nhận tới GĐBQL / Lãnh đạo cấp trên hoặc Ban Thanh tra Tập đoàn. 
- Kiểm tra việc tuân thủ qui định KSCLDV tại cơ sở, đảm bảo các BQL chủ động thực hiện đủ, đúng kế hoạch KSCLDV tại cơ sở theo mô hình đã được duyệt và theo Kế hoạch.
- Thực hiện việc kiểm tra theo chuyên đề hoặc đột xuất các cơ sở.
- Hậu kiểm kết quả tổng kiểm tra nội bộ mà BQL đã thực hiện, đảm bảo tính chính xác, trung thực của các báo cáo này. 
- Theo dõi & kiểm soát việc nghiệm thu đánh giá chất lượng dịch vụ giữa BQL & các Nhà thầu hàng tháng
- Hướng dẫn tư vấn để các CBNV ở BQL nhận định đúng lỗi, không bị sót lỗi.
- Gửi báo cáo kiểm tra (CAP) chậm nhất 24h sau khi kết thúc đợt kiểm tra.
- Thực hiện việc đào tạo, tư vấn hướng dẫn đối với các BQL đang yếu về Chất lượng dịch vụ (CLDV) để đảm bảo điểm CLDV tăng trưởng liên tiếp trong 3 tháng đối với 1 BQL mà mình được phân công phụ trách.

3. Quản trị rủi ro
- Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở.
- Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có)

4. Đào tạo:
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, chủ động tìm hiểu và học hỏi từ CBLĐ, đồng nghiệp từ các chương trình đào tạo để trau dồi kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả công việc được yêu cầu.
- Tuân thủ các Quy định, Quy chế, Nội quy của Tập đoàn và Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Chất lượng, Kinh doanh, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tương đương TOEIC 350 trở lên
- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, trong đó có ít nhất 2 năm trong công tác Thanh tra & Kiểm soát chất lượng
 

3. Kiến thức: 
- Có kiến thức hiểu biết về Quản lý Vận hành/ quản lý Hệ thống & kiến thức về Kỹ thuật/ PCCC/ Vệ sinh 
- Am hiểu về Pháp luật & có kỹ năng tra cứu văn bản

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực hành vi/Thái độ:
+ Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chung:
+ Khả năng chủ động trong công việc
+ Khả năng giao tiếp và truyền thông
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng đánh giá vấn đề
+ Thấu hiểu khách hàng

5. Các yêu cầu khác: Có văn hóa & kỹ năng hành xử; không né tránh, ỷ lại; Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Tập đoàn.

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản trị Chất lượng hệ thống Công nghệ - KCL - MSB - 1F283

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 05/06/2024

Chuyên gia Cải tiến và Quản trị tinh gọn(QA) - KCL - MSB - 1F284

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 05/06/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.