Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo

Mô Tả Công Việc

-   Work with all squads to advise and oversee performance against Agile processes;
-   Enforce Agile values and practices at the tribe level, and ensure that the team is fully functional, productive, and focused on goal;
-   Coach the Scrum Masters on setting up of Agile ceremonies, incl. stand-ups, sprint planning and retrospectives and adoption of Scrum/Safe framework in the bank;
-   Coach the Agile team and PO on Agile processes, such as writing useful user stories and managing the backlog;
-    Foster a collaborative culture and ensure the team regularly celebrates success;
-    Work with organisational resources outside the team to remove impediments and protect them from organisational bureaucracy;

-   Maintains Agile artefacts, monitors team performance and help identify continuous improvement opportunities/best practices to progress the work;
-   Identifies & implements organization-wide agile practices that benefit the scrum teams;
-   Helps the team to improve in the areas they have identified;
-   Provides day-to-day coaching to the scrum master & PO to run agile ceremonies:

 • Guides PO on user stories during the Sprint planning meetings
 • Helps the Scrum master and scrum team to come up with a clear plan and mutually commit to achieve its plan
 • Reflects on the just completed Sprint at the Sprint Retrospectives with squad etc.
 • Analyses burn down chart with scrum master

-   Actively works with the scrum master to create and maintain the culture within the Agile Squads based on the organisation & Agile leadership behaviours;
-   Ensures that work of Scrum team is acknowledged and accounted for;
-   Ensures a collaborative culture exists within the team and promotes team building, ensures entire team is engaged, etc;
-   Assists PO to manage and prioritize work through the backlog;
-   Acts as a coach for new Agile Coaches that join the organization.

Yêu Cầu Công Việc

1. Experience required:

 • Practical experience implementing Agile practices in squads;
 • Experience working as a Scrum Master/PO in a bank;
 • Proven understanding of Scrum/SAFe frameworks along with good knowledge of business and technology
 • Experience in people management/people enablement role - being an enabler of others, relentlessly identifying & removing obstacles

2. Technical competencies:

 • Mastery of Agile practices and ways of working
 • Ability to influence behaviour without formal org hierarchy
 • Excellent communication and people-interaction skills
 • Agile Team Facilitation/Associate Certified Coach/Scrum Master certification preferred

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Giám đốc Triển khai Đào tạo - TTL - 1S067

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 09/07/2022

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Cloud - MSBIT BU - DXK - 1M253

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: 40 Tr - 50 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 09/07/2022

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Dữ liệu - MSBIT BU - DXK - 1M252

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: 40 Tr - 50 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 09/07/2022

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Ứng dụng - MSBIT BU - DXK - 1M251

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: 40 Tr - 50 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 09/07/2022

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B222

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 09/07/2022

Chuyên viên xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 3B209

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 09/07/2022

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - 3B221

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 09/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát và báo cáo rủi ro hoạt động - QLRR - MSB - 3B220

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 09/07/2022

Chuyên viên Giám sát Rủi ro Thị trường - QLRR - MSB - 3B219

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 09/07/2022

Chuyên viên chính Chính sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB - 3B218

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 09/07/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.