Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 21 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kỹ sư hồ sơ thanh quyết toán (Làm việc tại các tỉnh; dự án dân dụng, khách sạn, xử lý nước thải) - Tổng thầu TNCons - 1N215

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi, Nghe An, DakLak Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển dự án - TNH - 2R078

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển dự án - TNH - 2R075

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển dự án - TNG - TNG Realty - 2U103

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2022

CVCC Kinh doanh Khu công nghiệp (Thu nhập hấp dẫn +com) - TNG Realty - 2U102

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2022

CVCC Quản lý thi công (Phụ trách mảng hồ sơ, thanh quyết toán) - Công ty TNCons - TNCons - 1N208

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi, Nghe An, Ha Tinh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 10/06/2022

Trưởng bộ phận Tìm kiếm địa điểm phía Nam - TNCons - 1A014

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 11/06/2022

Chuyên viên cao cấp kỹ thuật thi công hệ thống xử lý nước thải (Làm việc tại dự án) - Công ty TNCons - TNCons - 1N214

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi, Nghe An Salary: 18 Tr - 22 Tr VND Expired Date: 10/06/2022

Chỉ huy trưởng công trình khách sạn khu vực miền Trung, Tây Nguyên - Công ty TNCons - TNCons - 1N213

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi, Nghe An, DakLak Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 10/06/2022

[CB1] Thực tập sinh Kỹ thuật chung cư - công ty TNPM - TNS - 1N211

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: 2 Tr - 3 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Phó tổng giám đốc CTCP đầu tư và quản lý bất động sản TN Property Management - TNS - 1N209

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2022

CVCC Đánh giá dự án và Quản lý đối tác vận hành - Ban Quản lý khách sạn cao cấp - TNG Realty - 2U101

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2022

CVCC Kinh doanh Khu công nghiệp (SL 03, Lương hấp dẫn + Com) - TNG Realty - 2U100

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/05/2022

CVCC giải phóng mặt bằng - TNG Realty - 2U099

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/05/2022

CVCC Chính sách bán hàng - TNG Realty - 2U097

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.