Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1, Đề xuất/ góp ý cải tiến hệ thống và quy trình nghiệp vụ:
- Thực hiện đánh giá và cải tiến các quy trình tác nghiệp tại quầy, hệ thống báo
cáo quản trị, hệ thống công cụ phần mềm phục vụ giao dịch tại quầy để nâng
cao hiệu suất, chất lượng dịch vụ và quản trị rủi ro cho nghiệp vụ tác nghiệp tại
quầy;
- Tham gia các dự án trọng điểm liên quan đến DVKH trong từng thời kỳ;
- Tham gia xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ giao dịch tại
quầy do các bộ phận khác là đầu mối soạn thảo;
- Đầu mối làm việc với các bên liên quan với các vấn đề phát sinh từ DVKH;
- Triển khai đánh giá các nghiệp vụ tại quầy, thực hiện tinh giảm và số hóa các
nghiệp vụ;
- Lập báo cáo định kỳ và đội xuất đến cấp Quản lý trực tiếp hoặc các bên liên
quan khi có yêu cầu;
- Các nhiệm vụ khác được giao

2, Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu hỗ trợ của nghiệp vụ tác nghiệp tại quầy cho
các TTKH và các Đơn vị nghiệp vụ khác có nhu cầu hỗ trợ đối với các giao
dịch liên quan đến tác nghiệp tại quầy:

-Hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn nghiệp vụ liên quan đến quy trình, quy định, phần
mềm giao dịch trong phạm vi được phân công;
- Đánh giá, cải tiến quy trình, công cụ vận hành và thực hiện các biện pháp cải
thiện hiệu suất và chất lượng dịch vụ vận hành tại các Đơn vị;
-Thực hiện các biện pháp hỗ trợ các Đơn vị Dịch vụ khách hàng nhằm cải thiện
hiệu suất và chất lượng dịch vụ đối với giao dịch tại quầy tại các Đơn vị;
- Đầu mối tiếp nhận, xử lý các yêu cầu cung cấp thông tin các KH, văn bản hồ
sơ do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu từ đầu mối của KSTT gửi

3, Nâng cao năng lực cho đội ngũ DVKH:
- Đề xuất các chương trình đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho DVKH;
- Trực tiếp tham gia giảng/chia sẻ các khóa đào tạo nghiệp vụ tại quầy;
- Tham gia tuyển dụng, phỏng vấn đầu vào nhân sự DVKH, tổ chức test định
kỳ, test năng lực DVKH khi chuyển chức danh;
- Xây dựng chính sách nhân sự DVKH (định biên, KPIs, SLAa, phụ cấp, tiêu
chí tuyển dụng, khung năng lực và lộ trình thăng tiến).

4, Phát triển năng lực bản thân và nhân sự:
- Đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp các cán bộ trong đơn vị theo phân công của
QLTT thực hiện các công việc trên và các kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của bộ phận;
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, truyền thông theo yêu cầu của TT Đào tạo.

5, Các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo
 

Job Requirement

1. Trình độ

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế và các ngành liên quan khác.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 | TOEIC 605-780 hoặc tương đương
 • Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm hệ thống

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí KSV, GĐ DVKH

3. Kiến thức

- Kiến thức chung 

 • Am hiểu vận hành của tổ chức
 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ, nghiệp vụ quầy ngân hàng bán lẻ đang triển khai


- Kiến thức chuyên môn

 •  Hiểu rõ về hệ thống ngân hàng, về việc giao dịch tại ngân hàng và vai trò của chất lượng dịch vụ trong việc phục vụ khách hàng
 • Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình trong đơn vị

4, Kỹ năng/Khả năng 

 • Khả năng phân tích đánh giá và giải quyết vấn đề
 • Khả năng lập và triển khai kế hoạch
 • Nắm rõ quy định quy trình nghiệp vụ quầy DVKH
   

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I314

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/05/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F282

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/05/2024

Chuyên viên cao cấp Đại diện đơn vị nghiệp vụ - STP Data - MSB DF - 1M439

Location: Ha Noi Salary: 24 Tr - 33 Tr VND Expired Date: 29/05/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - 1I310

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Chuyên viên nhắc phí qua điện thoại - TNEX Finance - 3R007

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

Chuyên viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại - EB - MSB - 1P415

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chăm sóc Khách hàng kênh số - MSB DF - 1P414

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Quản lý hiệu suất bảo hiểm Phi nhân thọ - FI - MSB - 1P413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Trưởng nhóm Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB - 1P411

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Phân tích và Quản trị kinh doanh - QLTD - MSB - 1P412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.