Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Vai trò và mục tiêu:

 • Thực hiện tiếp nhận, phân loại các yêu cầu dịch vụ hoặc sự cố của người dùng trên toàn hệ thống ngân hàng
 • Triển khai các dự án công nghệ đáp ứng nghiệp vụ ngân hàng.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Tổ chức triển khai công việc theo kế hoạch được duyệt:
  • Tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ, thông báo sự cố từ người dùng.
  • Kiểm tra,xác nhận thông tin và cập nhật vào CSDL quản lý yêu cầu dịch vụ, sự cố.
  • Thực hiện đánh giá sự cố, thiết lập mức ưu tiên của các sự cố nhỏ theo phân công.
  • Đề xuất với cấp quản lý trực tiếp tăng cấp các yêu cầu dịch vụ phức tạp, các sự cố vượt tầm xử lý.
  • Giám sát, theo dõi tiến trình tăng cấp và cập nhật tình trạng định kỳ cho người yêu cầu
  • Xử lý các ticket trong phạm vi trách nhiệm được giao.
  • Cập nhật, thông báo tiến trình triển khai các thay đổi, các sản phẩm, dịch vụ mới cho các đơn vị kinh doanh.
  • Báo cáo KPI các ticket được giao xử lý.                                       
 • Chuẩn hóa các quy trình, tài liệu trong các mảng việc được phân công
 • Tư vấn, tham mưu cho BLĐ Trung tâm, Lãnh đạo Khối Công nghệ    

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên nghành: CNTT, Điện tử viễn thông. Khuyến khích có các chứng chỉ nghề: CCNA, MCSA, ITIL, ….
 • Tiếng Anh: trình độ tương đương TOEIC 250-550
 • Thành thạo tin học văn phòng                             

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ hay vận hành CNTT.                                                                                                            

3. Kiến thức:

 • Có kiến thức tốt về các dịch vụ ứng dụng ngân hàng và/hoặc các dịch vụ hạ tầng CNTT.
 • Hiểu biết sâu rộng về sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hang

4. Năng lực:

+ Năng lực hành vi thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm;
 • Liêm chính trong công việc.

+ Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc;
 • Khả năng nghiên cứu các giải pháp công nghệ.

5. Các yêu cầu khác: Thái độ cầu tiến trong công việc.                                                                                                                             

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

CVCC Quản lý danh mục tín dụng - QLRR - MSB - 3B347

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Thiết kế Chiến lược - MSB DF - DXN - 1M379

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 07/05/2023

GĐ Phê duyệt tín dụng KH Doanh nghiệp (SME) - QLRR - MSB - 1I238

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

Chuyên viên chính Quản trị văn hóa - Chức năng Quản trị văn hóa - BVH - MSB - 1F241

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F240

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Phát triển năng lực – Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F239

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu - MSB DF - DXA - 1M378

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 20/04/2023

MSB- Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm - RB - MSB - 2Y045

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

CVCC/GĐ Phát triển KH Ngoại tệ và Phái sinh - FI - MSB - 1I236

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.