Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Quản lý các khoản chi:
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: Tiếp nhận bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán. Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, kiểm soát số tiền chi theo Quy chế, Quy định của tập đoàn. Lập Ủy nhiệm chi. Đối chiếu, rà soát công nợ với NCC
- Hạch toán kế toán các khoản chi phí. Kiểm tra đối chiếu sổ ngân hàng trên phần mềm với sao kê
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, công tác phí, lễ tân khánh tiết
- Trình ký luân chuyển chứng từ: Nắm rõ Quy trình xử lý qua các phòng ban bộ phận. Xử lý các trường hợp sai UNC, bổ sung chứng từ thiếu cho Ngân hàng
- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng. Theo dõi chi tiết khoản thanh toán đảm bảo đúng thời hạn quy định trong quy trình thanh toán, hoặc hợp đồng
- Lưu trữ hồ sơ thanh toán gốc theo tài khoản ngân hàng, theo nghiệp vụ chiQuản lý các khoản chi:
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: Tiếp nhận bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán. Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, kiểm soát số tiền chi theo Quy chế, Quy định của tập đoàn. Lập Ủy nhiệm chi. Đối chiếu, rà soát công nợ với NCC
- Hạch toán kế toán các khoản chi phí. Kiểm tra đối chiếu sổ ngân hàng trên phần mềm với sao kê
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, công tác phí, lễ tân khánh tiết
- Trình ký luân chuyển chứng từ: Nắm rõ Quy trình xử lý qua các phòng ban bộ phận. Xử lý các trường hợp sai UNC, bổ sung chứng từ thiếu cho Ngân hàng
- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng. Theo dõi chi tiết khoản thanh toán đảm bảo đúng thời hạn quy định trong quy trình thanh toán, hoặc hợp đồng
- Lưu trữ hồ sơ thanh toán gốc theo tài khoản ngân hàng, theo nghiệp vụ chi

2. Quản lý các khoản thu:
- Theo dõi tiền gửi ngân hàng. Phụ trách hạch toán báo có ngân hàng + khớp số dư sổ trên phần mềm với sao kê theo các dự án được phân công
- Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ hoàn ứng
- Quản lý, lưu trữ chứng từ thu(nếu có)
- Mở tài khoản ngân hàng: tài khoản thanh toán, tài khoản ký quỹ. Thực hiện các yêu cầu về thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng (nếu có)

3. Hỗ trợ công tác tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo theo yêu cầu quản lý:
- Lập báo cáo dòng tiền thu chi theo dự án, Báo cáo số dư tài khoản ngân hàng định kỳ hàng tuần.
- Lập báo cáo lũy kế chi phí gửi hiệu suất, báo cáo các chi phí riêng biệt: MKT, Môi giới, vách ngăn… định kỳ hàng tháng
- Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của KTT và TGĐ

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của Tập đoàn nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị

Job Requirement

  • Trình độ: Đại học trở lên
  • Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm Toán, Tài chính, Thuế
  • Kinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Kế toán

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Kế toán Thuế - QLTC - MSB - 1P334

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2023

Cộng tác viên Tác nghiệp vận hành - TNEX - 3H049

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 25/10/2023

Chuyên viên cao cấp Kế Toán Thuế - TNG - 3H050

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 23 Tr VND Expired Date: 25/10/2023

Chuyên viên cao cấp kế toán - Công ty TNS Holdings - TNS - 1N278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - TNS - 1N273

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

CVCC/GĐ Kiểm toán nội bộ (mảng tín dụng) - BKS - MSB - 1I265

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 25/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.