Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham gia thiết lập và cập nhật Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của các Ngân hàng giao dịch tại MSB, nhằm đảm bảo nội dung Bộ tiêu chuẩn bám sát thực tế, không lỗi thời

2. Kiểm soát định kỳ việc tuân thủ của các đơn vị có liên quan đối với Bộ tiêu chuẩn dịch vụ, bao gồm nhưng không hạn chế  những cách thức sau:

 • Đánh giá trực tiếp
 • Đánh giá, giám sát qua Camera
 • Chương trình “Khách hàng bí mật”
 • Khảo sát sự hài lòng của khách hàng, tổng hợp các phản hồi của khách hàng;
 • Các phương thức khác theo định hướng và yêu cầu từng thời kỳ của lãnh đạo

3. Lập báo cáo tổng hợp kết quả của các đợt đánh giá, tình trạng thực hiện các giải pháp, gửi Giám đốc Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ và các bên liên quan

4. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các giải pháp thuộc phạm vi đợt đánh giá/ khảo sát, nhằm đảm bảo các giải pháp được thực hiện đúng kế hoạch

5. Thực hiện truyền thông  các chương trình, chính sách nhằm liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng

Job Requirement

1. Trình độ

 • Đại học chuyên ngành Quản lý Chất lượng, Quản trị Kinh doanh của các trường Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan
 • TOEIC: 300-450 hoặc tương đương
 • Tin học văn phòng: Trình độ C hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng tại các vị trí như Chăm sóc/ Dịch vụ/ Quan hệ/ Tư vấn khách hàng/ Chính sách sản phẩm, HOẶC 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý/ kiểm soát chất lượng dịch vụ nói chung 

3. Kiến thức

 • Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
 • Nắm vững quy trình cơ bản nhưng không hạn chế, gồm: Xử lý khiếu nại khách hàng; Theo dõi - Đo lường Phân tích; Quản lý các góp ý/ sáng kiến cải tiến, Khảo sát sự hài lòng.

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Tư duy dịch vụ tốt - "Khách hàng làm trung tâm";
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt; giải quyết vấn đề;
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến;
 • Khả năng làm việc chi tiết và phân tích định lượng.

5. Các yêu cầu khác

 • Tinh thần trách nhiệm cao, thích nghi môi trường tốt và gắn bó lâu dài với tổ chức;
 • Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.