Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tiếp nhận hồ sơ tín dụng của ĐVKD hoặc báo cáo thẩm định của chuyên viên thẩm định để thẩm định, phê duyệt đảm bảo kịp tiến độ theo yêu cầu và tuân thủ các quy định của MSB.
Thẩm định trực tiếp khách hàng trong trường hợp cần thiết hoặc khi có yêu cầu của ĐVKD.

2. Đánh giá hồ sơ tín dụng và phê duyệt tín dụng thuộc thẩm quyền hoặc lập báo cáo thẩm định hỗ trợ cấp có thẩm quyền ra quyết định tín dụng cho Khách hàng.

3. Cập nhật các sản phẩm, quy trình, quy định, chính sách tín dụng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và kiểm soát rủi ro tín dụng. Tham gia xây dựng quy trình, quy định, chính sách tín dụng.

4. Phối hợp tác nghiệp với các bộ phận liên quan:

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan (định giá, kiểm soát giải ngân, kiểm soát sau vay…v.v) trong việc thực hiện, kiểm soát phê duyệt.
 • Kịp thời thông báo cho PCGL và lãnh đạo trường hợp phát hiện các gian lận hồ sơ, khách hàng.

5. Theo dõi, báo cáo tình trạng hồ sơ quá trình xử lý các hồ sơ được giao xử lý.

6. Thực hiện truyền thông, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm đối với các bộ phận, chuyên viên thẩm định có liên quan để hiểu và thực hiện đúng công tác thẩm định, phê duyệt theo quy định của MSB và của pháp luật.

7. Thực hiện các công việc khác được giao.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng.
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình (Toeic 300-450 hoặc tương đương).
 • Tin học: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm chuyên môn tín dụng, thẩm định, phê duyệt tín dụng bán lẻ.
 • Kinh nghiệm quản lý: Không yêu cầu.

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức MSB; am hiểu lĩnh vực ngân hàng, hoạt động cho vay và công tác thẩm định, phê duyệt; am hiểu về lĩnh vực Ngân hàng.
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu lĩnh vực cấp tín dụng, am hiểu chính sách, quy định, quy trình trong hoạt động tại Phòng PDTD BL.

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Liêm chính trong công việc, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy định, khả năng chủ động trong công việc.
 • Năng lực chung: Phân tích và định lượng, khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện, thấu hiểu khách hàng, khả năng giao tiếp và truyền thông, khả năng tư duy logic.
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng đánh giá và ra quyết định, khả năng quản lý quá trình triển khai công việc.
 • Năng lực chuyên môn: Kỹ năng phân tích và tổng hợp, khả năng vận dụng, áp dụng chính sách/chương trình sản phẩm tín dụng nhằm đánh giá rủi ro tín dụng, kỹ năng thẩm định và đánh giá khách hàng, các yếu tố tài chính, nhân thân, pháp lý....,  ra quyết định tín dụng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CV Tài trợ thương mại - KVH - MSB - 1I187

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 11 Tr VND Expired Date: 01/09/2022

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - RB - MSB - 3E016

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Chuyên viên chính/CVCC bán hàng M-Payroll - RB - MSB - 3E015

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

[FC2] Chuyên viên Tư vấn Tài chính Tín dụng - FCCOM - 3F034

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 24/08/2022

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - RB - MSB - 3E013

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/08/2022

Kiểm toán viên Dịch vụ khách hàng - BKS - MSB - 1I184

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/08/2022

CVCC/Chuyên gia Phát triển Chuỗi và Đối tác (Khách hàng doanh nghiệp) - EB - MSB - 1P173

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/08/2022

Chuyên viên tư vấn tín dụng bán lẻ - RB - MSB - 3E011

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2022

Giao dịch viên - RB - MSB - 3E010

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2022

Giám đốc trung tâm Khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - 2H073

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.