Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng Kế hoạch:

 • Phối hợp với các phòng, ban chức năng của TNG xây dựng tổng tiến độ chung của dự án phụ trách;
 • Lập kế hoạch, phân công công việc đối với các cán bộ hỗ trợ đảm bảo bao quát được toàn bộ công việc. 

2. Kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc:

 • Theo dõi, kiểm soát và chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền trong quá trình thực hiện;
 • Là đầu mối trực tiếp làm việc, đôn đốc thúc đẩy chính quyền tại địa phương, cơ quan, tổ chức về phương án, cách thức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (đối với các dự án thực hiện theo quy định về thu hồi đất.

3. Quản trị rủi ro:

 • Dự báo rủi ro sẽ phát sinh khi triển khai thực hiện;
 • Xây dựng các phương án, giải pháp, đề xuất ngăn ngừa, khắc phục các rủi ro.

4. Xây dựng quy trình: Tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến đối với các quy trình, quyết định liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phù hợp với thực tế thực hiện đảm bảo đúng pháp luật và các quy định của TNG.

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế,  Xây dựng, Quản lý đất đai, địa chính, Trắc địa, Luật...;
 • Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo Tiếng Anh (tương đương trình độ A2);
 • Tin học: Tin học văn phòng và các phần mềm liên quan.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong đó ít nhất 02 năm trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng;
 • Kinh nghiệm quản lý:  02 năm làm việc ở vị trí quản lý.

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 • Am hiểu cơ cấu tổ chức của các cơ quan chức năng, đơn vị nhà nước có thẩm quyền trong công tác giải phóng mặt bằng;
 • Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, xây dựng...;

- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu trình tự, thủ tục Pháp lý về đầu tư, xây dựng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các thủ tục thực hiện giải phóng mặt bằng.

4. Năng lực:

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm;
 • Khả năng chủ động trong công việc;

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông;
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức;
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi;
 • Khả năng xây dựng mối quan hệ;

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức;
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định;

- Năng lực chuyên môn: Khả năng vận động, thuyết phục.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám sát vùng cây xanh - TNSC - 2X032

Location: Ha Noi Salary: 12 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVC Quản lý rủi ro thẻ và dịch vụ ngân hàng số - QLRR - MSB - 3B225

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Nguồn vốn - Ban nguồn vốn - TNG Realty - 2U114

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý ý tưởng - Ban Quản lý và Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U110

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Pháp chế (Kinh nghiệm Pháp lý Bất động sản cho thuê) - TNL - 2V021

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý hiệu suất - Phòng Quản lý hiệu suất - TNG Realty - 2U113

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý sản phẩm - TNG Realty - 2U112

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U111

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Đánh giá dự án và Quản lý đối tác vận hành - TNG Realty - 2U109

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.